Pieśń o św. Walentym

Święty Walenty, przezacny Kapłanie,
Ozdobo wszystkich, którzy są w tym stanie,
Tyś dla nas wzorem pracy apostolskiej,
Wiary, miłości, zgody w gminie polskiej.

Broniłeś ongi Chrystusowej wiary
Nie szczędząc zdrowia, ni z życia ofiary;
Taką nas przejmij gorliwością, święty
W obronie wiary, Patronie Walenty.

Bożkom pogańskim wojnę wypowiada,
Wzrusza cesarza, zdumiewa się rada;
Darem mądrości wielkiej obdarzony
Przed rzymskim sędzią trwa niezwyciężony.

Ani go groźba trwoży, ni widok porusza
Dziki tyrana wzrok Kalpurnjusza,
Bóg miłującym Siebie sił dodaje,
Wszelką złość świata niczym się im zdaje.

Z nieba mu danej mocy Chrystusowej
Córce pogańskiej wzrok przywraca zdrowy;
Astarjusz zdziwion takim wielkim cudem
Boga uwielbia wraz z zebranym ludem.

Chrztu się doprasza i wiarę wyznaje,
Porzuca bożki, zmienia obyczaje;
Miej nas w swej pieczy, o Kapłanie święty
Pomnóż w nas wiarę , Patronie Walenty.

Wiarę tę świętą cośmy z przodków wzięli,
Którą nam Ojce w sercach zaszczepili,
Któreśmy z piersi matek otrzymali,
Twoja przyczyna niech ją w nas utrwali.

Za stałość w wierze otrzymał Walenty
Palmę męczeńską kiedy został ścięty,
Przemyśl do swoim patronem mianuje
Cześć męczennika gminom przekazuje.

Odtąd Wysoka pomoc w każdej dobie
Od Walentego we wszelkiej chorobie
Często odbiera, chorzy zdrowie, życie,
Grzesznicy łaski, a wszyscy obficie.

Więc Cię wzywają wszystkie świata ziemie,
Zna Twą opiekę całe ludzkie plemię;
Do Ciebie chorzy serdecznie wzdychają,
Do Ciebie dziatki ręce wyciągają.

Podaj nam rękę! Wołają sieroty,
Niech nam też słońce ukaże dzień złoty!
Niech Cię uczcimy, Męczenniku święty!
Lekarzu wielki, kapłanie Walenty!

Niech nasza nędza i dzisiaj Cię wzruszy,
Uproś Walenty zdrowie ciała, duszy;
A my Cię za to, teraz i po zgonie
Wielbić będziemy, święty nasz Patronie!

Bądź nam ratunkiem w niebezpiecznej chwili,
Grzesznika dźwigaj gdy się powstać sili;
Pokutującym zjednaj przebaczenie,
A zatwardziałym zbawienne natchnienie.

Obróć Swe na nas miłosierne oczy,
Niechaj w łzach serce nasze się nie mroczy;
Uzdrawiaj chorych, ciesz lud utrapiony
Który się do Twojej ucieka obrony.

Lu bośmy na gniew Boski zasłużyli
I miecz my na się sami obrócili,
Jednak do Ciebie, o święty Patronie,
Wołamy z płaczem, stań po naszej stronie!

Lecz nade wszystko broń nas od zarazy,
Złych obyczajów i Boga obrazy,
I niech zakwitnie starym obyczajem;
Pobożność ojców, miłość, zgoda wzajem.

A gdy nad nami, albo nad Kościołem
Chmury się zbiorą i burze zagrożą,
Ty dla Wysokiej bądź stróżem aniołem
I odwróć wtenczas od nas karę Bożą.

Twoja opieka niech nas w każdej chwili
Manną i rosą niebieską zasili;
W smutku, chorobie, w życiu i przy zgonie
Módl się za nami święty nasz Patronie.

A Ty, Królowo, Matko nasza droga,
Świętych kapłanów uproś nam u Boga,
Pracy ich Twoje daj błogosławieństwo
Ażeby nad złem odnieśli zwycięstwo.

Niechaj im wzorem będzie Patron święty,
Nasz Kapłan, pasterz cudowny, Walenty.

Czytany 2340 razy

Msze Święte

w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 12.00, 16.00

w dni powszednie: 7.00, 18.00, (zima 7.00, 17.00)

Kontakt telefoniczny

Ks. Prob. 17 225 43 60

Ks. Wik. 17 225 83 98

Ks. Śnieżek 17 247 33 10

-------------------

KONTO BANKOWE:

Parafia Rzymskokatolicka
Wysoka 78, 37-100 Łańcut
62 1240 2643 1111 0000 3779 0329

Transmisja ON-LINE

online

Polecane

goscpl

niedziela

wiarapl

orygenes

pspo

dominikanie

archidiecezjaprzem

Najnowsze galerie

 

Boże Ciało 2021
bozecialo2021

100-lecie konsekracji naszego Kościoła
DSC 4118 400

Odpust parafialny, 13 lipca 2019 r.
odpust13072019

Boże Ciało 2019
DSC 94411000400

Wielkanoc 2019
wielkanoc2019