Założycielem wsi był Otto z Pilczy, wojewoda sandomierski, właściciel Łańcuta, który pod koniec XIV wieku prowadził akcję kolonizacyjną w tych stronach. Wioska Wysoka była osadą kolonistów niemieckich. Wzmiankowana jest w dokumentach kapituły przemyskiej już w 1384 r. W swych dziejach była własnością m. in. rodów: Pileckich, Korniaktów, Markowskich, Potockich.

Parafia w Wysokiej została erygowana przed r. 1391. Fundatorem parafii była rodzina Pileckich z Łańcuta, a pierwszy proboszcz - ks. Jan - pojawia się w 1450 r. W okresie reformacji ówczesny proboszcz parafii ks. Jan Kwalk usiłował bezskutecznie wprowadzić protestantyzm w Wysokiej. Pierwsza świątynia, z XIV w., podobnie jak w sąsiednich miejscowościach, została spalona w 1624 r. przez Tatarów. Dwa lata później została odbudowana przez Konstantego Korniakta z Sośnicy, następnie poświęcona w 1642 r., i konsekrowana w 1744 r. pw. św. Małgorzaty.

Na początku XX w. rozebrano ją, a w latach 1911-1913 wybudowano nowy kościół murowany, w stylu neogotyckim według projektu Stanisława Majerskiego. Parafia wtedy liczyła ok. 900 dorosłych osób. W budowę tej świątyni zaangażowane były głównie kobiety, bowiem wielu mężczyzn zostało powołanych do wojska. Nowy kościół poświęcony został w 1914 r., a konsekrowany w 1919. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kościół był remontowany i pokryty blachą miedzianą oraz odnowiona została zabytkowa polichromia. Dokonano tego pod okiem ówczesnego proboszcza – ks. prałata Edwarda.

Także w ostatnich latach wykonano wiele prac przy kościele i remontowanej plebanii, oraz na cmentarzu dzięki dużej ofiarności parafian i we współpracy z nową Radą Duszpasterską powołaną przez nowego ks. Proboszcza Feliksa - wymieniając te najważniejsze: w kościele wyremontowano drugą zakrystię, wyposażono w chłodnię i przeznaczono na miejsce przechowania zmarłych przed pogrzebem, odwodniono cały teren wokół kościoła, wykonano nowe słupki ogrodzeniowe, a kostką granitową wyłożono schody i chodnik procesyjny wokół kościoła. Na cmentarzu pomalowano ogrodzenie, założono nową siatkę, odremontowano tzw. kostnicę oraz wykonano granitowy grobowiec dla zmarłych kapłanów. Remontowana jest także zabytkowa plebania. Wykonano już ocieplony strop wraz z nowymi kominami, zamontowano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz gazową z piecami i kaloryferami. Wykonano tynki i wylano posadzki, zamontowano wszystkie nowe plastikowe okna i drzwi zewnętrzne, rozebrano starą stodołę i dobudowano zaplecze gospodarcze… Możliwe to było dzięki wzajemnemu zrozumieniu i współpracy nowego ks. proboszcza z parafianami a szczególnie dzięki dobrej ofiarności dużej części parafian.

Chronologia duszpasterzy w Wysokiej

 • 1450 - ks. Jan
 • 1551-1557 - proboszcz Tomasz
 • 1558 - proboszcz Walerian
 • 1560-1561 - proboszcz Jan Kwalk
 • 1609-1661 - proboszcz Jerzy Kraus (umarł w Wysokiej)
 • 1655-1661(?) - wikary: Slagowicz
 • 1661-1675 - proboszcz Sebastian Szatruski (umarł zapewne w Wysokiej)
 • 1661 - wikary: Kleszczewicz
 • 1675-1696 - proboszcz Albert Krupski (umarł zapewne w Wysokiej)
 • 1675-1676 - komendariusze: Stanisław Konstanty Krupski, Maciej Krupski
 • 1686-1687 - wikarzy: Mikołaj Krupski, Stefan Krupski
 • 1696-1699 - proboszcz Ludwik Dagobert (poszedł do Sambora)
 • 1696-1699 - komendariusze: Alan Krauz, Kizlewicz
 • 1699-1701 - proboszcz Andrzej Karswicki
 • 1699-1701 - komendariusze: Zubrzycki, Laskowski, Piotrowski
 • 1701-1714 - proboszcz Jan Bereza
 • 1701-1704 - komendariusz: Szmidziński
 • 1714 - administrator: Robert Watson
 • 1714-1746 - proboszcz Kasper Mędlarski (umarł w Wysokiej)
 • 1720-1722 - komendariusze: Roszkiewicz, Denafelt, Łękowski, Kostka
 • 1722-1723 - wikarzy: Jeleński, Kozieradzki
 • 1742-1746 - wikary: Torczyński
 • 1746-1750 - administrator idem ut supra Torczyński (umarł w Wysokiej)
 • 1750-1752 - administrują dominikanie
 • 1752-1778 - proboszcz Błażej Fuglewicz (umarł w Wysokiej)
 • 1763-1778 - wikary: Borkiewicz
 • 1778-1785 - proboszcz Józef Dramiński (umarł może w Wysokiej)
 • 1778-1785 - wikary Borkiewicz ut supra
 • 1785-1805 - proboszcz Michał Wciśliński (zrezygnował)
 • 1785-1805 - wikarzy: Borkiewicz ut supra (do roku 1790), Bazański, oo. Dominikanie, Woliński, Weynerski, Hubkiewicz, Brant
 • 1805 - administrator: Dobrosielski
 • 1805-1810 - proboszcz Wojciech Cieszkowski (umarł w Wysokiej)
 • 1810 - wikary: Zamykal
 • 1811 - administrator: Sokalski
 • 1811-1832 - proboszcz Wojciech Brygilewicz (poszedł do Brzostka)
 • 1832 - administrator: Pawłowski
 • 1833 - administrator: Pawlikowski
 • 1833-1836 - proboszcz Kajetan Kochański (poszedł do Kosiny)
 • 1836-1850 - proboszcz Jan Horn (poszedł do Hyżnego)
 • 1850-1861 - proboszcz Władysław Wajssenbach (poszedł do Krzemienicy)
 • 1861-1862 - administrator: Zgrzebny
 • 1862-1874 - proboszcz Ludwik Peszkowski (poszedł do Żołyni)
 • 1874 - administrator: Misiągiewicz
 • 1874-1875 - proboszcz Wawrzyniec Puchalski (poszedł do Łąki, potem do diecezji lwowskiej)
 • 1875-1923 - proboszcz ks. Edmund Poraj Madejski
 • 1917-1923 - wikary ad personam ks. Stanisław Sabat
 • 1924-1955 - proboszcz ks. Stanisław Sabat od 1 grudnia 1923
 • 1934-1941 - wikary ks. Julian Janas
 • 1941-1949 - wikary Marian Gosztyła
 • 1.08.1952-31.08.1954 - ks. Józef Wilk
 • 1.09.1954 - wikary ks. Alojzy Michalski od marca 1955 do 01.07.1955 był administratorem parafii po śmierci ks. Stanisława Sabata
 • od 1.07.1955 - administrator parafii: ks. Jan Bazan, były administator w Jaśle i dziekan jasielski, usunięty z Jasła przez władze administracyjne
 • od 20.03.1957 - administrator parafii, ks. Andrzej Czyż, były administrator w Krasiczynie
 • od 10.08.1977 parafią zarządza proboszcz ks. Edward Śnieżek. Parafia pochodzenia: Jasienica Rosielna. Po uzyskaniu wieku kanonicznego złożył rezygnację, przeszedł na emeryturę i pozostał w parafii Wysoka
 • od 26.06.2004 roku proboszczem ks. prał. Franciszek Kida, dotychczasowy proboszcz w Manasterzu. Na skutek nieporozumień z parafianami złożył rezygnację w 2006 roku i ks. biskup mianował go proboszczem w Tywonii
 • od 26 sierpnia 2006 roku nowym proboszczem parafii Wysoka zostaje mianowany ks. prał. Feliks Paściak, dotychczasowy proboszcz parafii Rymanów-Zdrój i dziekan dekanatu rymanowskiego 

Księża wikariusze pracujący w Parafii Wysoka

 • ks. Daraż Zdzisław - 1979-1981 (później w Kamerunie)
 • ks. Darocha Marian - 1981-1983
 • ks. Józef Łobodziński - 1983-1986
 • ks. Krzysztof Mijal - 1986-1988
 • ks. Jan Miazga - 1988-1990
 • ks. Piotr Kandefer - 1990-1992
 • ks. Stanisław Wolan - 1992-1993 [ks. Wojciech Pac - 1992-1994]
 • ks. Andrzej Pawlik - 1993-1995
 • ks. Zbigniew Szostecki - 1995-2001
 • ks. Bogusław Kamiński - 1996-2002
 • ks. Tomasz Walczak - 2001-2003
 • ks. Tomasz Gościński - 2002-2006
 • ks. Sylwester Dec - 2006-2009
 • ks. Daniel Kin - 2009
 • ks. Krzysztof Bieńczak - 2012-2014
 • ks. Karol Wandas - 2014-2016
 • ks.mgr Marcin Ziobro - 2016-

/źródło chronologii: Ks. Włodzimierz Bielak, Repertorium źródeł do dziejów parafii Wysoka z dawnego archiwum tej parafii sporządzone przez ks. Jana Kwolka w 1915 r., w: Wysoka k. Łańcuta. Studia, szkide i materiały z dziejów parafii i miejscowości, pod red. bpa Adama Szala i ks. Sławomira Zycha, Wysoka 2014, s. 85-87. /

Msze Święte

w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 12.00, 16.00

w dni powszednie: 7.00, 18.00, (zima 7.00, 17.00)

Kontakt telefoniczny

Ks. Prob. +48 798 297 994

Ks. Wik. +48 797 879 409

-------------------

KONTO BANKOWE:

Parafia Rzymskokatolicka
Wysoka 78, 37-100 Łańcut
62 1240 2643 1111 0000 3779 0329

 

KS. DAMIAN MATUSZ

Rekolekcje

Transmisja ON-LINE

online

Polecane

goscpl

niedziela

wiarapl

pspo

dominikanie

archidiecezjaprzem

Najnowsze galerie

 

Boże Ciało 2022
bozecialo2022 0061 1200

Boże Ciało 2021
bozecialo2021

100-lecie konsekracji naszego Kościoła
DSC 4118 400

Odpust parafialny, 13 lipca 2019 r.
odpust13072019

Boże Ciało 2019
DSC 94411000400

Wielkanoc 2019
wielkanoc2019