Jubileuszowy Akt uwielbienia i zawierzenia

Maryjo Matko Kościoła i Matko każdego z nas.

W godzinę Jubileuszu 100-lecia konsekracji naszej parafialnej świątyni stajemy u Twego boku (razem z Tobą ) przed Bogiem-Ojcem wszystkich ludzi, przed Jego Synem Jezusem Chrystusem-Odkupicielem świata, wsłuchani w głos Ducha Świętego, który przez wieki prowadzi Kościół Święty ku ostatecznemu wypełnieniu się Historii Zbawienia.

Uwielbiając Opatrzność Bożą za wszelkie łaski jakimi zostaliśmy obdarzeni w minionym stuleciu, błogosławimy i Ciebie Maryjo-Królowo naszej Ojczyzny i naszego polskiego narodu, za Twą macierzyńską opiekę i skuteczne wstawiennictwo u Twego Syna Jezusa Chrystusa w naszych doczesnych i duchowych potrzebach. Dziękujemy również patronom naszej Wspólnoty Parafialnej – św. Małgorzacie i św. Walentemu za pośrednictwem których przedstawialiśmy Bogu nasze prośby i wielokrotnie doświadczaliśmy ich wstawiennictwa. Obdarz radością oglądania Boga wszystkich Fundatorów, Budowniczych i Dobroczyńców naszej parafii.

W tym jubileuszowym czasie nosimy w naszych sercach nie tylko potrzebę uwielbienia i wdzięczności ale i gorące pragnienie ufnego zawierzenia. Przez Twoje Maryjo niezawodne matczyne wstawiennictwo, pragniemy Opatrzności Bożej i naszym Patronom zawierzyć na kolejne stulecie; przyszłość nas samych, ,naszych rodzin, kapłanów nam posługujących i całą Wspólnotę Parafialną. Zawierzamy również naszych rodaków, którzy żyją i mieszkają poza granicami parafii, zarówno w Ojczyźnie jak i na emigracji.

Ufnie prosimy, strzeż w naszych sercach drogocennego skarbu wiary, który otrzymaliśmy podczas Chrztu Świętego, podtrzymuj i nieustannie rozpalaj w naszych sercach miłość ku naszemu Odkupicielowi i Zbawcy – Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Pomóż każdemu z nas odczytać wolę bożą względem siebie i zgodnie z nią kształtować swoje życie, aby w ten sposób przyczynić się do realizacji Królestwa Bożego pośród nas. Obdarz naszą Parafię darem powołań do życia kapłańskiego i zakonnego i pomóż wybranym przez Ciebie wielkodusznie je zrealizować, za przykładem naszych rodaków: Ks. Abpa Adama Szala, ks. Czesława Wojnara i ks. Jacka Magonia oraz sióstr zakonnych: Siostry Marii Joeli – Serafitki, z domu Zofii Surmacz; śp. Siostry Izabeli – „Obliczanki”, z domu Franciszki Bester i Siostry Rajmundy – Sercanki, z domu Moniki Piechuty.

Maryjo prowadź nas do Jezusa Twego Syna i naszego Odkupiciela, rozpalaj w naszych sercach miłość ku Niemu i zachowaj nas od wszelkiego zła.

Maryjo Królowo Polski… módl się za nami.

Czytany 922 razy