1. Składka dzisiejsza na nową posadzkę.
 2. Jak widzimy trwają prace przy nowej posadzce. Z tego względu musimy znieść pewne trudności i ograniczenia powierzchni w kościele.
 3. Od jutra do soboty znowu przenosimy się z liturgią do salki parafialnej. Zapraszamy zdrowych parafian na msze o 7,30 lub o 17,00.
 4. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 5. We wtorek przypada wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – to okazja do modlitwy w intencji naszej Archidiecezji.
 6. W czwartek wspomnienie św. Agnieszki dziewicy i męczennicy.
 7. W sobotę rano będzie sprzątany kościół i w sobotę wieczorem oraz w niedziele wszystkie msze św. będą odprawiane w kościele.
 8. Z inicjatywy papieża Franciszka w następną niedzielę będziemy obchodzić w całym kościele drugą Niedzielę Słowa Bożego.
 9. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Parafianom z rejonu 9 za sprzątanie kościoła i za ofiarę pieniężną na kwiaty.
 10. W tym tygodniu w sobotę proszę o sprzątanie kościoła Parafian z rejonu 10 z numerów od 63 do 76a.
 11. Dzisiaj modlitwę różańcową prowadzi Róża św. Katarzyny a w przyszłą niedzielę proszę Różę św. Małgorzaty.
 12. Na stolikach za ławkami jest nowa – darmowa prasa katolicka.
 13. Intencje.

Intencje 18.01 – 24.01.2021 r.

RANO 7,30
Poniedz. 1) + Edward Gaweł ( od Adama Kłak z Rodziną )
2) + Helena Cwynar ( od Andrzeja Słoniny z Rodziną )
Wtorek 1) + Edward Gaweł ( od Bernadetty Gaweł z Rodziną )
2) + Franciszka, Walenty, Wojciech
Środa 1) + Edward Gaweł ( od Kolegów Tomka z „Pol Regio” )
2) + Franciszka Szpunar „pogrzebowa”
Czwartek 1) + Edward Gaweł ( od rodziny Szuberlów z Czarnej )
2) + Franciszka Szpunar „pogrzebowa”
Piątek 1) + Edward Gaweł ( od Nauczycieli i Pracowników Zesp. Szkół w Zalesiu )
2) + Helena Cwynar ( od Bogdana z Rodziną )
Sobota 1) + Edward Gaweł ( od syna Tomasza i Synowej z Dziećmi )
2) + Helena Cwynar „pogrzebowa”

WIECZOREM 17.00
Poniedz. 1) + Wiesław Kilian ( greg. - początek! )
2) + Maria Bartman ( od wnuczki Małgorzaty )
Wtorek 1) + Wiesław Kilian ( greg. )
2) + Stefania Ruszel ( 30 dzień )( od syna Piotra z Żoną )
Środa 1) + Wiesław Kilian ( greg. )
2) + Helena Cwynar ( od Zofii i Józefa Blajer z Rodziną )
Czwartek 1) + Wiesław Kilian ( greg. )
2) + Eugenia, Józef Kuźniar
Piątek 1) + Wiesław Kilian ( greg. )
2) + Maria Bartman ( od wnuka Tomasza )
Sobota 1) + Wiesław Kilian ( greg. )
2) + Julia, Edward Lew
NIEDZIELA
7,30 1) + Maria Słonina ( 15 roczn. )
2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Maryi dla Janiny
i Stanisława w 42 roczn. ślubu oraz dla Magdaleny i Sylwestra w 22 roczn. ślubu
10,30 W intencji Parafian
12,00 1) + Piotr, Stanisław Kochman
2) + Franciszka Nizińska ( 30 dzień )( od Rodziny )
16,00 + Wiesław Kilian ( greg. )

 

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.
8 grudnia upłynęło 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów,
w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od tego dnia, aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa,
w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.
A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.
Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej
i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.
Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna
z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa
w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
1. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
2. Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
3. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
4. Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
5. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych,
w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”.
W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”.
Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa
w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego.
W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020. Mauro Kard. Piacenza Penitencjarz Większy.

 1. Wraz dzisiejszą niedzielą kończy się w liturgii okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego.
 2. O jutra wznawiamy prace przy nowej posadzce. 
 3. Zgodnie więc z zapowiedzią – od jutra - (poniedziałek) do soboty rano msze św. będziemy odprawiać w salce parafialnej, z tym, że ranna msza św. będzie o 7,30 a wieczorowa o 17,00.
 4. W sobotę rano będzie sprzątany kościół i w sobotę wieczorem oraz w niedziele wszystkie msze św. będą odprawiane w kościele.
 5. W środę Nowenna do św. Małgorzaty a w czwartek do św. Walentego połączona z mszą św. wieczorną. Serdecznie zapraszamy zdrowych Parafian.
 6. Rodziców i Chrzestnych proszę na katechezę przed chrzcielną w sobotę po mszy św. wieczornej.
 7. Składka z przyszłej niedzieli będzie na nową posadzkę.
 8. Serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom za obecność na tej wyjątkowej wizycie duszpasterskiej, składamy „Bóg zapłać” za koperty z napisem „kolęda” i informujemy, że w tym roku przeznaczamy te ofiary na nową posadzkę w kościele.
 9. Przypominamy także, że jeśli ktoś chciałby poświęcić nowe mieszkanie lub nowy dom, to prosimy umówić się z kapłanem na konkretny termin.
 10. Dziękuję parafianom z rejonu 8 za sprzątanie kościoła i za ofiarę pieniężną. W tym tygodniu w sobotę proszę o sprzątanie kościoła Parafian z rejonu 9 z numerów od 51 do 62.
 11. Dzisiaj modlitwę różańcową prowadzi Róża bł. Karoliny. Dziękuję za prowadzenie różańca w uroczystość Trzech Króli Róży św. Józefa a przyszłą niedzielę proszę Różę św. Katarzyny.
 12. Na stoliku za ławkami jest nowa prasa katolicka oraz darmowe „książeczki” kolędowe.
 13. Na stronie internetowej naszej parafii oraz w gablocie można zapoznać się z Dekretem Stolicy Apostolskiej o warunkach zyskania specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć św. Józefa zarządzonego przez Papieża Franciszka.
 14. Intencje.

Intencje 11.01 – 17.01.2021 r.

RANO 7,30
Poniedz. 1) + Tadeusz Czechowicz ( od wnuczki Agaty z Rodziną )
2) + Antoni ( 18 roczn. )
Wtorek 1) + Tadeusz Czechowicz ( od bratowej Genowefy )
2) + Wojciech Uchman ( 11 roczn. )
Środa 1) + Tadeusz Czechowicz ( od wnuka Bartosza z Żoną Sylwią i Dziećmi )
2) + Edward Gaweł ( od Kolegów Roberta )
Czwartek 1) + Tadeusz Czechowicz ( od chrześnicy Haliny z Rodziną )
2) + Edward Gaweł ( od Wójta Gminy Łańcut )
Piątek 1) + Tadeusz Czechowicz ( pogrzebowa )
2) + Edward Gaweł ( od rodzin: Cieślachowskich i Góraków )
Sobota 1) + Tadeusz Czechowicz ( pogrzebowa )
2) + Elżbieta Gołaś ( 3 roczn. )( od siostry Joanny i Szwagra Ireneusza )

WIECZOREM 17.00
Poniedz. + Edward Gaweł ( od rodziny Mazurów )
Wtorek 1) + Edward Gaweł ( od rodziny Kapciów )
2) + Maria Bartman ( od wnuczki Justyny )
Środa Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Maryi i dary Ducha Św.
dla Nikodema z okazji 10 roczn. urodzin
Czwartek 1) O błogosł. Boże i opiekę Maryi dla Zosi z okazji 5 roczn. chrztu św.
2) + Maria Bartman ( od wnuczki Anety z Rodziną )
Piątek + Teresa, Aleksander Grad, Aniela, Wojciech Pusz,
Stanisław, Maria Czechowicz ( od rodziny Szczepaniaków )
Sobota 1) + Franciszka Szpunar ( od córki Barbary z Mężem )
2) + Tadeusz Sakowski ( od Koleżanek i Kolegów z pracy Beaty )
NIEDZIELA
7,30 O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Maryi dla ks. prał. Edwarda Śnieżka
10,30 W intencji Parafian
12,00 + Franciszek, Genowefa Rydel
16,00 + Kazimiera Wilk ( 2 roczn. )

 

 

 

 1. Składka dzisiejsza na Sem. Duch. w Przemyślu.
 2. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe za zmianą tajemnic dzisiaj na godz. 15,15 a o 16,00 msza św.
 3. Zdrowych Parafian zapraszamy także na msze św. w dni powszednie: rano na godz. 7,00 lub wieczorem na 17,00.
 4. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na wszystkich mszach św., aby nasze domy mogły napełnić się wonią kadzidła, a na drzwiach napiszemy inicjały trzech Mędrców. Jest to forma wyznania wiary i prośby o błogosławieństwo w nowym roku. W środę składka na misje.
 5. Młodzież przygotuje kadzidło i kredę. Będzie można nabyć, składając dowolną ofiarę.
 6. W tym tygodniu I Czwartek miesiąca. Adoracja od 16,00.
 7. Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego - kończy się czas Bożego Narodzenia.
 8. Kontynuujemy wyjątkową wizytę duszpasterską. Zapraszamy zdrowych Parafian i tak: jutro na godz. 17,00 Parafian z rejonów 40 do 42 czyli z numerów od 425 do 458a, we wtorek na godz. 17,00 prosimy parafian z rejonów 43 do 45 czyli z numerów od 459 do 482a, w uroczystość Trzech Króli na mszę o godz. 7,30 prosimy Parafian z rejonów 46 i 47 czyli z numerów od 485 do 504 a na mszę o 10,30 zapraszamy Parafian z rejonów 48 i 49 czyli z numerów od 505 do 518a.
 9. Przypominam, że jeśli komuś nie będzie odpowiadał wyznaczony termin, może dołączyć się do innego rejonu.
 10. Jeśli ktoś chciałby poświęcić nowe mieszkanie lub nowy dom, to proszę umówić się a kapłanem na konkretny termin.
 11. Serdecznie dziękujemy za koperty z napisem „kolęda”. W tym roku te ofiary przeznaczamy na nową posadzkę.
 12. Dziękuję parafianom z rejonu 7 za sprzątanie kościoła i ofiarę pieniężną. W tym tygodniu proszę o sprzątanie kościoła w sobotę parafian z rejonu 8 z numerów od 47b do 50.
 13. Dzisiaj modlitwę różańcową prowadzi Róża św. Jadwigi. W uroczystość Trzech Króli proszę Różę św. Józefa a przyszłą niedzielę proszę Różę bł. Karoliny.
 14. Na stoliku za ławkami jest jeszcze nowa prasa katolicka. Są też bezpłatne książeczki kolędowe.

W miesiącu grudniu Bóg powołał do wieczności:
Franciszkę Szpunar, Stefanię Ruszel, Franciszkę Nizińską, Edwarda Homika, Aleksandrę Styś, Mariannę Inglot, Janinę Mużacz i Stefanię Pusz.
„Wieczny odpoczynek racz Zmarłym dać Panie a światłość wieczna
niechaj Im świeci. Niech odpoczywają w pokoju”. Amen.

Intencje 04.01 – 10.01.2021 r.

RANO 7,00
Poniedz. 1) + Tadeusz Czechowicz ( od Dyrekcji i Pracowników Przedszkola )
2) + Anna Kuźniar ( od rodziny Piekarzy )
Wtorek 1) + Tadeusz Czechowicz ( od Janiny i Stanisława Surmacz z Rodziną )
2) + Weronika, Katarzyna i wszyscy zmarli z rodziny Michna
Czwartek 1) + Tadeusz Czechowicz ( od Heleny i Eugeniusza Surmacz )
2) + Edward Gaweł ( od rodzin: Bróż i Ogorzały )
Piątek + Tadeusz Czechowicz ( od Pracowników Przedszkola nr 2 w Łańcucie )
Sobota 1) + Tadeusz Czechowicz ( od rodziny Szpunar z Soniny )
2) + Helena Cwynar ( od Andrzeja Słoniny z Rodziną )

WIECZOREM 17.00
Poniedz. 1) + Edward Gaweł ( od swatowej Zofii )
2) + Franciszka Szpunar ( „pogrzebowa” )
Wtorek 1) + Franciszka Szpunar ( od chrześnicy Ewy z Rodziną )
2) + Helena, Walenty, Marek Kielar
Czwartek 1) + Maria Bartman ( od córki Zofii )
2) + Genowefa, Jan Józefczyk, Stanisława, Stanisław Panek
Piątek 1) + Edward Gaweł ( od Koleżanek Koła Gospodyń w Wysokiej )
2) O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Matki i Dziecka
Sobota 1) + Edward Gaweł ( od rodziny Głowiaków )
2) + Maria Bartman ( od córki Urszuli z Mężem i Rodziną )
Środa – Uroczystość Trzech Króli
7,30 1) + Edward Gaweł ( od Ireny, Józefa i Sławomira Słoninów )
2) Marianna Inglot ( 7 dzień )( od Rodziny )
10,30 W intencji Parafian
12,00 1) + Maria Karaś ( 2 roczn. )( od Bogusława z Rodziną )
2) + Janina Mużacz ( 7 dzień )( od Rodziny )
16,00 + Zofia ( 2 roczn. )( od Syna z Rodziną )
NIEDZIELA
7,30 1) O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Maryi dla ks. Tadeusza Musza
2) + Franciszka Szpunar ( 30 dzień )( od Rodziny )
10,30 W intencji Parafian
12,00 + Henryk, Adam Bróż
16,00 + Krystyna Kielar

Msze Święte

w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 12.00, 16.00

w dni powszednie: 7.00, 18.00, (zima 7.00, 17.00)

Kontakt telefoniczny

Ks. Prob. 17 225 43 60

Ks. Wik. 17 225 83 98

Ks. Śnieżek 17 247 33 10

-------------------

KONTO BANKOWE:

Parafia Rzymskokatolicka
Wysoka 78, 37-100 Łańcut
62 1240 2643 1111 0000 3779 0329

Transmisja ON-LINE

online

Polecane

goscpl

niedziela

wiarapl

orygenes

pspo

dominikanie

archidiecezjaprzem

Najnowsze galerie

100-lecie konsekracji naszego Kościoła
DSC 4118 400

Odpust parafialny, 13 lipca 2019 r.
odpust13072019

Boże Ciało 2019
DSC 94411000400

Wielkanoc 2019
wielkanoc2019