Ogłoszenia

1. Dzisiaj początek Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.
2. Zapraszamy na różaniec wypominkowy dzisiaj na 15,30 a o 16,00 msza św.
3. Zapraszamy zdrowych Parafian na Msze św. roratnie codziennie na godz.17,00. Prosimy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami.
4. Wszyscy podejmijmy konkretne postanowienia Adwentowe.
5. Ze względu na pandemię – w tym roku - Parafialna Grupa Charytatywna, nie organizuje pomocy dla potrzebujących w naszej parafii.
6. Dzisiaj także rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
7. W tym tygodniu wypada I czwartek i I Piątek i I Sobota miesiąca.
8. Serdecznie zapraszamy na adorację Najśw. Sakr. w czwartek od 16,00. oraz w I Piątek do północy. Program w gablocie.
9. Chcemy do 15 grudnia odwiedzić Chorych, będzie to już spowiedź  przedświąteczna. Ze względu na pandemię - prosimy zgłaszać chętnych  i umówić się na konkretny dzień i godzinę.
10. Składka z przyszłej niedzieli na Sem. Duch. w Przemyślu.
11. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie, będzie, więc dodatkowa zbiórka do puszek przeznaczona na pomoc tym Kościołem.
12. Pan Organista będzie roznosił opłatki - rozpocznie już jutro - zacznie od Soniny od „Dołu”. Będzie się to odbywać w pełnym reżimie sanitarnym:  w maseczce , może nawet bez wchodzenia do domów. Jeśli ktoś woli to można zaopatrzyć się w opłatki u p. Organisty w kościele. Bardzo proszę o serdeczne i ofiarne przyjęcie p. Organisty.
13. Dziękuje parafianom z rejonu 1 za sprzątanie kościoła i dekorację adwentową, a w sobotę proszę o sprzątanie Parafian z rejonu 2 z numerów  od 11a do 22a.
14. Dzisiaj modlitwę różańcową prowadzi Róża św. Antoniego, a w przyszłą niedzielę proszę Różę św. Barbary.
15. Na stolikach za ławkami jest nowa prasa katolicka.
16. Są już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. ( min. 6 zł.)
17. Intencje.

Intencje 30.11 – 06.12.2020 r.

RANO 7,00
Poniedz. 1) + Stanisława Magoń ( greg. )
2) + Anna Kuźniar ( od chrześniaka Aleksandra z Rodziną )
Wtorek 1) + Stanisława Magoń ( greg. )
2) + Anna Kuźniar ( od Kazimierza Michna i Zofii Słonina )
Środa 1) + Stanisława Magoń ( greg. )
2) + Anna Kuźniar ( od Anny Karaś z Rodziną )
Czwartek 1) + Stanisława Magoń ( greg. )
2) + Jerzy Szmuc ( od sąsiadów - rodziny Kłak )
Piątek 1) + Stanisława Magoń ( greg. )
2) + Anna Kuźniar ( od rodzin: Kuźniarów i Nyczów )
Sobota 1) + Stanisława Magoń ( greg. )
2) + Jerzy Szmuc ( od żony Barbary )

WIECZOREM 17.00
Poniedz. 1) + Jerzy Szmuc ( od córki Justyny z Mężem )
2) + Anna Kuźniar ( od Stefana Michna )
Wtorek 1) + Jerzy Szmuc ( od wnuków: Karola i Blanki )
2) + Tadeusz Czechowicz ( 30 dzień )( od Anny i Stanisława Blajer z Rodziną )
Środa 1) + Jerzy Szmuc ( od Stefana Michna )
2) O zdrowie i błogosł. Boże dla Bożeny i Wojciecha
Czwartek 1) + Franciszka Tajchman ( roczn. )
2) + Anna Kuźniar ( od rodziny Szpunarów )
Piątek 1) + Jerzy Szmuc ( od sąsiadów - rodziny Falger )
2) O błogosł. Boże i potrzebne łaski w Rodzinie
Sobota 1) W intencji wynagradzającej Niepokal. Sercu Maryi za grzechy
2) + Anna Kuźniar ( od brata Andrzeja z Rodziną )
NIEDZIELA
7,30 1) Dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie, błogosł. Boże i opiekę Maryi
dla Adama Kłaka z okazji urodzin
2) + Edward Gaweł ( 30 dzień )( od Rodziny )
10,30 W intencji Parafian
12,00 + Stanisława Magoń ( greg. )
16,00 + Zofia Blajer ( 5 roczn. )

 

I Piątkowa adoracja

04.12.2020r.
17.00 – 17.30 Msza Święta
po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu

18.30 – 19.30 adoracja młodzieży oazowej oraz ministrantów
20.00 – 21.00 adoracja Akcji Katolickiej
22.30 – 24.00 adoracja Rycerstwa Niepokalanej

17.30 – 18.30 domy od 283 do 374b
18.30 – 19.30 domy od 374c do 441
19.30 – 20.30 domy od 441a do 518
20.30 – 21.30 domy od 1 do 63
21.30 – 22.30 domu od 64 do 156
22.30 – 24.10 domy od 157 do 282

Przemyśl, 24 października 2020 r.

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, które w tym roku przeżywać będziemy w specyficznych warunkach obostrzeń sanitarnych i okresie dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, kieruję do kapłanów oraz wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Przemyskiej poniższe zalecenia:

1. Listopad jest szczególnym okresem modlitewnej pamięci o zmarłych, nawiedzania cmentarzy i czasem zyskiwania odpustów.

W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
(więcej: episkopat.pl)
2. Wobec powyższego, należy stworzyć wiernym okazję do skorzystania z sakramentu pokuty. W związku z pandemią oraz w zależności od ilości wiernych w parafii, zasadniczo nie należy organizować spowiedzi świętej tylko w jednym dniu, lecz umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty w różnych dniach. W ogłoszeniach parafialnych należy podać godziny dyżurów w konfesjonale.

3. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, 2 listopada możliwa jest trynacja, z uwzględnieniem wyznaczonych na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych intencji podawanych dla Kościoła powszechnego.

4. Tam, gdzie to będzie potrzebne, należy rozważyć możliwość udzielania wiernym Komunii Świętej w różnych porach dnia, poza Mszą św. W tym celu obrzęd udzielenia Komunii Świętej można połączyć z modlitwą za zmarłych (różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego) lub nabożeństwem eucharystycznym, podczas których wierni będą mogli uzyskać przepisane odpusty.

5. W parafiach, gdzie jest zwyczaj celebrowania Mszy św. na cmentarzu, można go zachować. W kaplicy cmentarnej obowiązują te same zasady, co w kościołach i dotyczą zarówno ilości wiernych, jak i obowiązku zasłaniania ust i nosa. Osoby przebywające poza kaplicą muszą ponadto zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od siebie. Mimo, iż nie wyznaczono limitu osób na cmentarzach (chyba, że późniejsze zarządzenia sanitarne stanowić będą inaczej), pamiętajmy, że wszystkich obowiązują zalecenia sanitarne, a ich przestrzeganie niech będzie wyrazem naszej troski o siebie nawzajem i praktyczną realizacją przykazania miłości siebie i bliźniego.

6. Podobnie należy potraktować przewidziane na te dni nabożeństwa, które zwyczajowo odbywały się na cmentarzu. Wobec obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń, należy odwołać procesję z kościoła na cmentarz. Jednakże modlitwa za zmarłych na cmentarzu może przybrać formę procesji celebransa i asysty liturgicznej po terenie cmentarza. Zachęcam, by w tym czasie wierni modlili się przy grobach swoich bliskich. Proszę zadbać o odpowiednie nagłośnienie na cmentarzu.

7. Proszę, by odwiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć na cały listopad i dni go poprzedzające.

8. Należy brać pod uwagę bieżące aktualizacje przepisów i obostrzeń sanitarnych, z uwzględnieniem daty obowiązywania podawanej przez Rozporządzenia Rady Ministrów.

Polecając modlitwie Miłosiernemu Bogu zmarłych Księży Biskupów, Kapłanów
oraz Wiernych naszej Archidiecezji, wszystkim z serca błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

Przemyśl, 16 października 2020 r., L.dz. 1778/023/2020

DEKRET

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

1. Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.
Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.
Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.
Z serca wszystkim błogosławię
/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski
/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

Msze Święte

w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 12.00, 16.00

w dni powszednie: 7.00, 18.00, (zima 7.00, 17.00)

Kontakt telefoniczny

Ks. Prob. 17 225 43 60

Ks. Wik. 17 225 83 98

Ks. Śnieżek 17 247 33 10

-------------------

KONTO BANKOWE:

Parafia Rzymskokatolicka
Wysoka 78, 37-100 Łańcut
62 1240 2643 1111 0000 3779 0329

Transmisja ON-LINE

online

Polecane

goscpl

niedziela

wiarapl

orygenes

pspo

dominikanie

archidiecezjaprzem

Najnowsze galerie

100-lecie konsekracji naszego Kościoła
DSC 4118 400

Odpust parafialny, 13 lipca 2019 r.
odpust13072019

Boże Ciało 2019
DSC 94411000400

Wielkanoc 2019
wielkanoc2019