Menu główne

swmalgorzatanaglowek2

Litania do św. Walentego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj …
Duchu Święty, Boże – zmiłuj …
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj …
Święty Walenty , kapłanie i męczenniku – módl się ...
Gorliwy wyznawco Chrystusa – módl …
Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego – módl …
Mężny pasterzu Owczarni Chrystusowej – módl …
Zwierciadło Chrystusowego Kapłaństwa – módl …
Szafarzu miłosierdzia Bożego – módl …
Orędowniku pewny u Boga – módl …
Przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego– módl …
Ojcze ubogich i sierot – módl …
Nadziejo strapionych – módl …

Lekarzu chorych – módl …
Ratunku w każdej chorobie – módl …
Podający rękę niewidomym – módl …
Wypraszający zdrowie duszy i ciała – módl …
Opiekunie młodzieży – módl …
Stróżu czystości przedmałżeńskiej – módl …
Patronie narzeczonych – módl …
Obrońco rodzicielstwa – módl …
Stróżu szczęścia rodzinnego – módl …
Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej
– módl …
Przewodniku wśród doświadczeń życia – módl …
Wzorze poświęcenia się dla Boga – módl …
Towarzyszu podróżujących – módl …
Podporo upadających – módl …
Ostojo w niebezpieczeństwach – módl …
Obrońco w godzinie śmierci naszej – módl …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
Módl się za nami, Święty Walenty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś chwałą niebieską obdarzył Świętego Walentego, kapłana i męczennika, udziel nam za jego wstawiennictwem zdrowia duszy i ciała, abyśmy czystym sercem mogli Ci służyć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa
Błogosławiony i Bogu bardzo miły św. Walenty chwalebny Męczenniku, który za wiarę krew swą przelałeś. Przezacny Kapłanie, który nam przez Kościół za Patrona dany przyświecałeś w życiu gorliwością w pracy apostolskiej i wychowawczej , racz przyczynić się za nami do Boga, abyśmy za osobliwą Twą pomocą od wielkiej choroby byli wolnymi, dawali wszystkim dobry przykład, odznaczali się miłością dla dzieci i je dla chwały Bożej, Kościoła i Ojczyzny, dla własnej pociechy i dla ich własnego dobra poczciwie wychowywali aby i my żyjąc po Bożemu w miłości i zgodzie uniknęli największej choroby to jest grzechu śmiertelnego a w godzinę śmierci zaopatrzeni Sakramentami świętymi połączyli się kiedyś z Tobą na wieki w niebie.
Spraw też Swą przemożną przyczyną, aby nam Bóg dawał zawsze Kapłanów pełnych ducha Bożego, którzy by nam byli przewodnikami w drodze do nieba i aby godność Kapłańska była u wszystkich i zawsze w takim poszanowaniu, jak była w Polsce ale wiernej Bogu i Kościołowi.
Św. Walenty szczególniejszy patronie nasz i całej diecezji przemyskiej. Módl się za nami. Amen.